نوشته‌ها

ترجمه تحت الفظی

منظور از ترجمه تحت الفظی (Literal translation) چیست؟

/
ترجمه متون انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر، بسته به میزان مهارت فرد…
ترجمه تعدیلی

منظور از ترجمه تعدیلی (modulation) چیست

/
در فرایند ترجمه متون زبان خارجی، شیوه های مختلفی در برگرداندن زبان م…
نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

/
کنفرانس ها انواع مختلفی دارند که یک از این انواع، کنفرانس های آن…
تفاوت بین انگلیسی بریتیش و آمریکایی

تفاوت بین انگلیسی بریتیش و آمریکایی

/
نکته بسیار مهم در متون و فیلم های انگلیسی این است که ابتدا مترجم باید بدان…
تکنیک وام گیری یا قرض گرفتن

تکنیک وام گیری یا قرض گرفتن (Borrowing) در ترجمه متون

/
یکی از اصولی که هر مترجم در زمان ترجمه یک متن باید در نظر داشته باشد…
مهارت نوشتاری در ترجمه

مهارت نوشتاری در ترجمه

/
در ترجمه متون مختلف، مترجم باید مهارت های مختلفی داشته باشد تا بتوان…