نوشته‌ها

نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

/
کنفرانس ها انواع مختلفی دارند که یک از این انواع، کنفرانس های آن…
تکنیک های تقویت مهارت شنیداری در ترجمه همزمان

تکنیک های تقویت مهارت شنیداری در ترجمه همزمان

/
ترجمه انواع مختلفی دارد و در هر زمینه مترجم باید تخصص کافی داشته با…
تفاوت ترجمه مکتوب و ترجمه همزمان (شفاهی)

تفاوت ترجمه مکتوب و ترجمه همزمان (شفاهی)

/
ترجمه همزمان و ترجمه مکتوب دو نوع مهم از انواع ترجمه هستند. …