نوشته‌ها

نکات مهم در استفاده از تکنیک وام گیری (Borrowing) در ترجمه

نکات مهم در استفاده از تکنیک وام گیری (Borrowing) در ترجمه

/
یکی از مهمترین ویژگی های یک مترجم خوب این است که بداند در مو…
ضرورت ترجمه مقالات و کتب علمی

ضرورت ترجمه مقالات و کتب علمی

/
زبان، مهمترین راه ارتباطی میان انسان ها است چرا که بیان کردن یک مطل…
تکنیک وام گیری یا قرض گرفتن

تکنیک وام گیری یا قرض گرفتن (Borrowing) در ترجمه متون

/
یکی از اصولی که هر مترجم در زمان ترجمه یک متن باید در نظر داشته باشد…
منظور از ترجمه وفادار به متن چیست

منظور از ترجمه وفادار به متن چیست

/
ترجمه پل ارتباطی میان زبان های مختلف است که می تواند مفاهیم را از …
تاثیرات منفی ترجمه متون انگلیسی به فارسی بر زبان فارسی

تاثیرات منفی ترجمه متون انگلیسی به فارسی بر زبان فارسی

/
زبان انگلیسی، یک زبان بین المللی است و برای این که مردم تمام نقاط …
تکنیک واژه سازی در ترجمه متون

تکنیک واژه سازی در ترجمه متون

/
ترجمه یک متن از زبان مقصد به زبان مبدا، در واقع تبدیل تمام مفاهیم ان ب…