نوشته‌ها

تکنیک واژه سازی در ترجمه متون

تکنیک واژه سازی در ترجمه متون

/
ترجمه یک متن از زبان مقصد به زبان مبدا، در واقع تبدیل تمام مفاهیم ان ب…
ترفندهای یادگیری زبان

ترفندهای یادگیری زبان یک فاکتور مهم در ترجمه متون

/
یادگیری هر زبانی به شما کمک می کند که نه تنها بتوانید به خوبی…