نوشته‌ها

رموز موفقیت در ترجمه شفاهی

رموز موفقیت در ترجمه شفاهی

/
همان گونه که می دانید در ترجمه شفاهی، فرد مترجم باید در جلسه حضور د…
تفاوت ترجمه مکتوب و ترجمه همزمان (شفاهی)

تفاوت ترجمه مکتوب و ترجمه همزمان (شفاهی)

/
ترجمه همزمان و ترجمه مکتوب دو نوع مهم از انواع ترجمه هستند. …