نوشته‌ها

تئوری تعادل پویا در ترجمه متون

تئوری تعادل پویا در ترجمه متون

/
شاید تصور کنید که ترجمه متون تنها با گدشت زمان، برخورداری از…
ترجمه متون علم یا هنر

ترجمه متون علم یا هنر؟

/
ترجمه متون کار بسیار حساسی است در واقع ترجمه هنری بر اساس عل…
یک مترجم حرفه ای چه خصوصیاتی دارد؟

یک مترجم حرفه ای چه خصوصیاتی دارد؟

/
وقتی صحبت از ترجمه می شود، مظور گستره وسیعی از اطلاعات متنی و نوشتا…
مترجم مقالات تخصصی

مترجم مقالات تخصصی

/
ترجمه مقالات تخصصی از جمله ترجمه مقالات دانشجویی، این روزها سهم قابل توج…
مراحل ترجمه دانشجویی مستقیم

مراحل ترجمه دانشجویی مستقیم

/
ترجمه دانشجویی چالشی متفاوت با ترجمه عمومی مقالاتی است که زمینه خاص…
اهمیت ترجمه دانشجویی

اهمیت ترجمه دانشجویی

/
شاید تاثیر واقعی فن ترجمه و حرفه مترجمی به واسطه ترجمه دانشجویی در فرهن…