نوشته‌ها

ترجمه مقالات دانشجویی چه ویژگی دارد

ترجمه مقالات دانشجویی چه ویژگی دارد

/
مهمترین رکنی که هر مترجم باید در زمان ترجمه یک متن در نظر داشته باش…
تئوری تعادل پویا در ترجمه متون

تئوری تعادل پویا در ترجمه متون

/
شاید تصور کنید که ترجمه متون تنها با گدشت زمان، برخورداری از…
ترجمه متون علم یا هنر

ترجمه متون علم یا هنر؟

/
ترجمه متون کار بسیار حساسی است در واقع ترجمه هنری بر اساس عل…
یک مترجم حرفه ای چه خصوصیاتی دارد؟

یک مترجم حرفه ای چه خصوصیاتی دارد؟

/
وقتی صحبت از ترجمه می شود، مظور گستره وسیعی از اطلاعات متنی و نوشتا…
ترجمه متون به روش مختلف شفاهی و کتبی

ترجمه متون به روش مختلف شفاهی و کتبی

/
یکی از تفاوت های اصلی تمایز بین ترجمه متون به شکل شفاهی و کتبی عامل…
مترجم مقالات تخصصی

مترجم مقالات تخصصی

/
ترجمه مقالات تخصصی از جمله ترجمه مقالات دانشجویی، این روزها سهم قابل توج…