نوشته‌ها

اشتباهات رایج در ترجمه مقاله بخش دوم

اشتباهات رایج در ترجمه مقاله (بخش دوم)

/
دلایل زیادی برای استفاده از مترجمین جهت ترجمه مقالات، ترجمه های ح…
اشتباهات رایج در ترجمه مقاله

اشتباهات رایج در ترجمه مقاله

/
شیوه ترجمه، کیفیت ترجمه مقاله، خوانایی و رسا بودن متن ترجمه شده و سایر …
اصولی که یک مترجم باید رعایت کند

اصولی که یک مترجم باید رعایت کند

/
حساسیت کار ترجمه برای مترجم نه فقط به خاطر نیاز به تخصص های لا…
مترجم همه فن حریف

مترجم همه فن حریف

/
حوزه های کاری و تخصصی یک مترجم می تواند متنوع و گوناگون باشد. در ترجمه…
تاریخچه ترجمه متون

تاریخچه ترجمه متون

/
ترجمه جایگزینی مواد متنی در زبان مبدا به مواد متنی معادل در زبان مقص…
ترجمه متون و ایجاد خلاقیت

ترجمه متون و ایجاد خلاقیت

/
در بخش های مختلف در دنیا زبان های گوناگونی وجود دارد و راه برقراری ارتباط با…