نوشته‌ها

رموز موفقیت در ترجمه شفاهی

رموز موفقیت در ترجمه شفاهی

/
همان گونه که می دانید در ترجمه شفاهی، فرد مترجم باید در جلسه حضور د…
ترجمه شفاهی و انواع آن

ترجمه شفاهی و انواع آن

/
در کنفرانس ها، همایش ها،  نشست های بین المللی و... حضور افراد …