نوشته‌ها

ترجمه فیلم

آنچه باید از اصول ترجمه فیلم ها بدانید

/
ترجمه فیلم ها بحثی است که این روز ها به دلیل گسترش فیلم های غیر …
پیچیدگی های زبانی در ترجمه

پیچیدگی های زبانی در ترجمه

/
نظرات افراد مختلف پیرامون زبان ، ترجمه متن و انواع فایل ها متفاوت است …

اشتباهات رایج در ترجمه مقاله (3)

/
آشنایی با یک زبان و توانایی ما در صحبت کردن با آن زبان بسیار متفاوت …
ترجمه آثار کودک و نوجوان

ترجمه آثار کودک و نوجوان

/
طیف کتاب های کودک و نوجوان تألیفی و منتشر شده، بسیار گسترده …
نکات کلیدی در ترجمه متون علمی و تخصصی

نکات کلیدی در ترجمه متون علمی و تخصصی

/
رعایت نکات کلیدی در ترجمه متون علمی و تخصصی سبب واضح و روان کردن…
شغل های عجیب مترجمین

شغل های عجیب مترجمین ! (بخش 1)

/
در ذهن ما مترجم ها احتمالا باید مشغول به ترجمه باشند و شغل اصلی آن …