مترجم متن آموزش ندیده

و اما یک مترجم متن آموزش ندیده؛ وی به ترجمه کل محتوا نمی پردازد و گاها متن را دچار تحریف می کند. موضوع را شسته رفته می سازد و اطلاعات مفیدی را حذف می کند. در زمینه ترجمه مورد نظر اطلاعات تخصصی آن رشته را ندارد و به دنبال مطالعه و به روز رسانی دایره لغات خویش نیست. به طور کلی می توان گفت به متن مبدا وفادار نیست و رسالت اصلی یک مترجم متن را زیر پا می گذارد.

تعریف مترجم متن

اگر با خواننده حرفه ای کتاب همکلام شوید، مهمترین نکته ای که در خصوص آثار ترجمه شده به شما می گوید بحث ترجمه های غلط، بد و ترجمه های درست و خوب است. اینجا است که تفاوت بین یک مترجم آموزش دیده و آموزش ندیده مشخص می گردد. یک مترجم متن آموزش دیده به شئونات اخلاقی در حفظ اسرار دیگران پایبند است. تمامی محتوا را به طور کامل و تا جایی که ترجمه پذیر است ترجمه می کند و این تنها شامل نکات اصلی نسیت بلکه به همه جزییات می پردازد. ریزه کاری های موضوع را بیان کرده و احساسات گوینده را منتقل می کند مثلا ترس. یک مترجم حرفه ای راجع به موضوعی که قرار است آن را ترجمه کند مطالعه لازم را داشته و آموزشهای مخصوصی دیده است.