شماره حساب سفارش ترجمه

شماره حساب بانک پاسارگاد جهت پرداخت

۵۰۲۲۲۹۱۰۴۲۰۰۰۵۰۳

به نام علی عطازاده

سفارش ترجمه

نام : علی عطازاده

شماره تماس : ۰۲۱۴۴۴۱۳۰۴۷

ایمیل : info[at]fasttranslate.ir