تعرفه ترجمه فوری

در سفارش های فوری، زمان و قیمت با تغییراتی همراه می باشند که در جدول شماره سه مشاهده می فرمایید. کاربران عزیز سعی کنند تا با مطالب گفته شده متون خود را با جداول زیر مطابقت دهند تا هزینه انجام کامل کار خود را به صورت دستی محاسبه کنند. در مناسبت های گوناگون درصدی از قیمت نهایی کسر شده و به اطلاع شما عزیزان رسانده میشود.

محاسبه تعرفه ترجمه

محاسبه قیمت رایگان و سریع است و تعیین دستمزد مطابق با تعداد کلمه های متن شما و نوع تعرفه ای که انتخاب کرده اید( ترجمه تخصصی،ترجمه عمومی) انجام می شود. هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد قلمداد میشود. متن های با حجم بیش از ۱۰۰۰۰ کلمه شامل ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف می باشند. برای شمارش تعداد کلمه های متن خود در نرم افزار ورد می‌توانید از ویژگی ساده و کاربردی word count استفاده کنید. هر صفحه استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه است. قیمت های این جدول برای زمان عادی است.