منابع ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

تقریبا تمام مقالات و کتب رشته کامپیوتر به انگلیسی است لذا تسلط بر زبان انگلیسی برای دانشجویان این رشته امری ضروری است. درک برخی از کلمات در بافت معنایی این مقالات گاها دشوار می شود زیرا همانطور که می دانید بعضی از کلمات هستند که چندین معنی دارند و زمانی که دانشجو آن را در متن تخصصی می بیند گمراه و سردرگم می شود. انتخاب معنای درست لغت کاری تخصصی است و نیازمند تجربه بالا است. لذا دانشجویان به سفارش ترجمه متون تخصصی خود روی می آورند.

تعریف ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

رشته کامپیوتر، دو واحد زبان تخصصی و سه واحد زبان خارجی عمومی دارد. دانشجویان این رشته اگر زبان انگلیسی قوی نداشته باشند در ارائه پروژه های زبان به مشکل بر می خورند. بهترین راه، استفاده از سایت ترجمه و کمک تیم ترجمه سریع می باشد، چرا که ما تیمی از مترجمین مسلط بر این مبحث تشکیل داده ایم. مترجمین این بخش تیم ترجمه سریع به دو گروه تقسیم می شوند؛ فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر که ترجمه قوی دارند و مترجمین حرفه ای و با تجربه ای که سالها دست در ترجمه این رشته دارند و تسلط صد در صد بر مباحث این رشته دارند.