روش ترجمه متون تخصصی مکانیک

در این نوع ترجمه متون تخصصی مکانیک مترجم نباید فقط به روح کلی مطلب بسنده کند. تک تک لغات و جملات در متون تخصصی اهمیت زیادی دارند. هرگونه حذف یا تغییر موجب ترجمه ای غیر حرفه ای و نادرست می گردد. پس مترجم باید کاملا به متن مبدا وفادار باشد. مترجم موظف است با توجه به وجود تفاوت میان زبان های دنیا که شامل تفاوت در ساختار و واژگان است، بهترین معادل ها را انتخاب نماید. به هر حال قاعده هایی برای تبدیل عناصر دستوری وجود دارد که با آموزش در دانشگاه و تجربه در انجام ترجمه متون می توان آنها را به کار گرفت.

تعریف ترجمه متون تخصصی مکانیک

رشته مکانیک به علم فیزیک مرتبط است و با مفاهیم علوم فیزیک و ریاضی در زمینه فن شناسی و صنعت سر و کار دارد. مهندسی مکانیک در بخش گرایش های عمومی به سه دسته مکانیک طراحی جامدات، مکانیک حرارات و سیالات و مکانیک تولید و ساخت تقسیم می شود. این رشته گرایش های خاصی مانند مکانیک خودرو، هوافضا، دریا، ماشین های ریلی، تاسیسات حرارتی برودتی، نیروگاه، بیومکانیک، مکاترونیک و سیستم های انرژی دارد.