نوع ترجمه متون تخصصی معماری

در ترجمه متون معماری و به طور کلی ترجمه تخصصی رشته ها مشخص کردن نوع ترجمه برای مترجم باید روشن باشد. گاهی برای تحقق برخی مقاصد نیاز است از ترجمه تحت اللفظی و یا مفهوم یا استفاده شود. معمولا ترجمه کاملا تحت اللفظی به جز ترجمه های بین سطری مرسوم نیست. زیرا در ترجمه مفهومی نتیجه ای طبیعی خواهیم داشت. در این نوع ترجمه صورت های دستوری و واژگانی طبیعی استفاده می شود. نا گفته نماند که هدف ترجمه مفهومی این است که ترجمه شبیه ترجمه نباشد. یعنی وقتی کسی آن را می خواند حس می کند که متن از ابتدا به زبان مقصد نوشته شده است.

تعریف ترجمه متون تخصصی معماری

از جمله ویژگی های خاص زبانی که در ترجمه متون تخصصی معماری تاثیر گذار هستند می توان به رعایت اجزای معنای درون واژگان اشاره کرد. یک مترجم باید بداند هر چیزی که در زبان قابل گفتن است در زبانی دیگر نیز قابل گفتن است؛ به عبارتی ترجمه در همه جا امکان پذیر است. این معنا است که باید از ابتدای ترجمه هدف اصلی مترجم باشد و حس وفاداری به آن داشته باشد. هر کجا نیاز باشد صورت معنا تغییر می کند تا تغییری در معنای زبان مبدا ایجاد نگردد. این همان اصل وفادار بودن به متن مبدا است که اصول و روشهای اساس ترجمه است.