مفاهیم ترجمه متون تخصصی صنایع

گاهی یافتن معادل برای برخی واژگان دشوار می شود به طوری که می توان گفت مفهومی برای آن در زبان مقصد وجود ندارد. در اینجا مترجم چند راه دارد:
۱٫ واژه زبان مبدا را به زبان مقصد انتقال دهد و به ناچار برخی تغییرات آوایی در آن ایجاد کند.
۲٫ از ترکیبات جدیدی که در زبان مقصد وجود دارد استفاده کند یعنی ترجمه کلمه به کلمه انجام دهد؛ به عبارتی گرته برداری کند. مثلا data-processing را “داده پردازی” ترجمه کند.
۳٫ کلمات جدید بسازد.
مترجم هر روشی را که انتخاب کند باید چند اصل را مد نظر داشته باشد:
 رعایت اصل مقبولیت رشته : معادل انتخابی باید برای مفاهیم آن رشته و دست اندرکاران آن آشنا باشد.
 رعایت یکنواختی : مترجم باید اصل یکنواختی را در انتخاب معادل رعایت کند؛ به عبارتی در تمامی آن متن، واژه انتخابی را استفاده نماید.
 ارائه لیست معادل های جدید : مترجم باید درآخر ترجمه glossary یا واژه نامه معادل های با مفهوم جدید را به ترتیب الفبایی ارائه دهد.

تعریف ترجمه متون تخصصی صنایع

رشته مهندسی صنایع از جمله رشته هایی است که برای موفق بودن در آن نیاز به مطالعه و ترجمه مقالات انگلیسی است. واحدهای انگلیسی همگانی یا همان زبان عمومی و متمم زبان و زبان تخصصی صنایع از جمله دروسی هستند که دانشجوی این رشته باید آنها را بگذراند. سایت ترجمه سریع بهترین خدمات ترجمه تخصصی صنایع را ارائه می دهد. کافی است یکبار به سرعت، دقت و کیفیت ما اعتماد کنید تا همیشه ترجمه های خود را به ما بسپارید. برایتان سوال پیش آمده که چه افرادی ترجمه متون تخصصی شما را انجام می دهند؟ مجرب ترین مترجم ها در زمینه ها تخصصی را برای این بخش گرد هم آورده ایم. اولین چیزی که مترجم به هنگام ترجمه متون تخصصی صنایع و به طور کلی متون تخصصی مواجه می شود، مفاهیم جدید است. در اینجا به شرح پاره ای از اصول و نکات مهم در این باره می پردازیم.