مشکلات ترجمه تخصصی رشته ها

 مترجمان معمولا هرگز با عبارات متداول مشکل پیدا نمی کنند اما زمانی که با مطالب نا آشنا یا سطوح بالاتر ساختار نحوی یا جملات و سخنان پیچیده روبرو می شوند، نباید از بین صورت ها و دستورهای زبان مقصد آنهایی را برگزینند که تا حد زیادی با اجزای زبان مبدا شباهت داشته باشد. نتیجه این کار این خواهد بود برای کسانی که به زبان مقصد صحبت می کنند ترجمه ای عجیب و بیگانه به نظر می رسد. بنابراین در ترجمه تخصصی باید تمامی ویژگی های زبانی که در ترجمه تاثیر می گذارند در نظر گرفت. ترجمه متون تخصصی جزو ترجمه های حرفه ای محسوب می شوند که علاوه بر تسلط بر اصول ترجمه و زبان مبدا و مقصد، به دانش و علم آن رشته نیز نیاز است.

تعریف ترجمه تخصصی رشته ها

ترجمه انواع مختلفی مانند تحت اللفظی و مفهومی دارد که از هر کدام در جایگاه خود استفاده می شود. به طور کلی ترجمه یعنی تغییر از یک صورت به صورت دیگری به عبارتی از زبانی به زبان دیگری. صورت زبان شامل ساختارهای سطحی زبان مانند پاراگراف، جملات، بندها، عبارات، کلمات و سایر اجزای زبان می شود. این صورت ها بخش اساسی زبان هستند و در ترجمه هم صورت زبان مقصد را جایگزین صورت زبان مبدا می کنیم. اما یک مترجم چطور این تغییر را ایجاد می کند؟ چه مواردی در این بحث ملاک ترجمه هستند؟ ترجمه شامل انتقال معنا از زبان مبدا به مقصد می شود که این کار از طریق انتقال صورت زبان انجام می شود. معنایی که در ترجمه ها به خصوص ترجمه تخصصی رشته ها منتقل می شود باید بدون تغییر باقی بماند زیرا تنها صورت زبان است که باید تغییر کند.