اثرات ترجمه انگلیسی به فارسی

از جمله اتفاقات مهمی که به سبب این موسسه رخ داد می توان به ترجمه کتابهای درسی خارجی پزشکی، علوم، ادبیات، تاریخ و غیره اشاره کرد. کم کم زبان فرانسه در کشور رایج شد؛ زیرا اکثر محصلین این موسسه به فرانسه اعزام می شدند و تاثیر آن را در ترجمه آثار ادبی فرانسوی آن دوره مشاهده می کنیم. اولین اثر، ترجمه نمایشنامه مردم گریز اثر مولر بود. ار کتب تاریخی ترجمه شده آن دوره می توان به انحطاط و سقوط امپراطوری روم، پطر کبیر و شارل دوازدهم اشاره کرد. پس از مرگ عباس میرزا و فتحعلی شاه بود که ترجمه دوران افول خود را طی کرد. اعتماد السلطنه و محمد طاهر میرزا فعالیت خوبی در این زمینه در دوره ناصر الدین شاه و مظفرالدین شاه داشتند.

تاریخچه ترجمه انگلیسی به فارسی

اگر به عقب برگردیم و کمی در تاریخ جستجو کنیم می بینیم که ترجمه در ایران از زمان هخامنشیان شکل گرفته بود. گستردگی و عظمتی که این شاهنشاهی داشت سبب شده بود ارتباطات با سرزمین های دیگر افزایش یابد و نیاز به ترجمه پدید بیاید. اولین ترجمه مربوط به عصر خسرو اول انوشیران در دوره ساسانیان بود. در آن دوران مراکز علمی مانند گندی شاپور و سلوکیه وجود داشتند که در آنها آثار فراوانی ترجمه می شد. زبان ترجمه در آن دوران شامل یوناین و لاتین و سانسکریت می شد. مترجمان آن زمان آنها را به زبان پهلوی ترجمه می کردند. کلیله و دمنه به طور حتم به گوش شما خورده است؛ این اثر مشهور و زیبا در این دوره از زبان سانسکریت به فارسی -پهلوی- ترجمه شده است. با تاسیس موسسه دارالفنون در ایران کار ترجمه رونق گرفت و با اعزام محصلین به خارج پیشرفت بیشتری کرد. هدف از تاسیس این موسسه پیشرفت تمدن و علم بود و با پیشنهاد آزادیخواهان معلمان خارجی استخدام کردند.