ابعاد ساختاری لغات در ترجمه متون

ابعاد ساختاری لغات در ترجمه متون

در ترجمه متون باید به عناصر اصلی واژگانی توجه نمود. در برخی موارد معنی اصلی لغت در دو زبان از نظر تعداد کلمات سازنده با هم تفاوت پیدا می کنند. در برخی موارد صورت فعلی به کار برده شده در زبان انگلیسی در فارسی به صورت فعل زماندار ترجمه می شود. در برخی ترجمه ها ممکن است عناصر اصلی واژگانی در فارسی و انگلیسی از نظر جمع و مفرد بودن باهم معادل نباشند، مترجم تمام این موارد را باید در ترجمه متون در نظر بگیرد. به طور کلی چند نکته در مورد ترجمه متون و انتخاب معادل های ترجمه ای لغات باید در نظر داشت که عبارتند از : رعایت نمودن اصل یکنواختی در انتخاب معادل های واژگانی، رعایت نمودن اصول لغت سازی زبان مقصد در هنگام معادل سازی برای مفاهیم جدید، رعایت اصول مقبلویت حرفه ای در انجام ترجمه متون .

عناصر ساختاری و ابعاد ساختاری لغات در ترجمه متون

در ترجمه متون، مترجم باید علاوه بر لغات زبان مبدا ساختار آن را نیز مورد توجه قرار دهد. در طی ترجمه ، مترجم باید بخش های مختلف صفت و موصوف، قرارگیری مکان فعل و فاعل در جمله بندی ها، تطابق ضمیر و فعل هم چنین ایجاد تطابق معنایی در مورد افعال مجهول و تبدیل کردن آن به فعل معلوم در زبان فارسی را در نظر بگیرد. در ترجمه متون، مترجم باید زمان افعال را نیز در نظر داشته باشد و معادل یابی برای آن داشته باشد. به طور کلی برابر یابی دستوری در ترجمه جملات بسیار مهم است.
بافت در ترجمه متون برعکس ساختار می باشد و به بررسی درون جمله می پردازد. بافت ساختمان یک متن و رابطه حاکم بر جملات در یک متن را در نظر می گیرد. که در آن باید در مورد انسجام پیدا کردن متن، نوع متن، خصوصیات شبه زبانی و غیره را در آن رعایت کرد. اولویت در ایجاد شرایط تعادلی ترجمه به خصوص در ترجمه متون علمی یافتن معادل لغات می باشد زیرا بسیاری از لغات معنا و ارزش لغوی خود را از متن بدست می آورند. چناچه مترجم در ضمن ترجمه بدون روشی برای لغت یابی دنبال معادل های ترجمه باشد متن ترجمه شده وی، توسط متخصصین مربوطه در آن بخش قابل فهم نیست.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 4 =